Untitled Document
Ток Предмета

Мапа судова

Информатор

Информатор o раду Вишег суда у Шапцу

 

 

Јавне набавке

 

 

Медијација

 

Регистар сталних судских вештака и тумача

Регистар сталних судских вештака

Регистар сталних судских  тумача

Искључи Насиље

Водич за самозаступање грађана

 

 

                           ДОБРО ДОШЛИ НА ЗВАНИЧНИ ИНТЕРНЕТ САЈТ ВИШЕГ СУДА У ШАПЦУ                          

 

 

"Све судије да суде по законику, право, како пише у законику, а да не суде по страху од царства ми ." 

(чл 172. Душановог законика, 1354.година)

 

Опште познат принцип поделе власти подразумева да законодавна власт (скупштина) доноси законе, извршна власт (влада и министарства) спроводи их, а судска власт - суди.

Функција суда је да, примењујући устав, законе, потврђене међународне уговоре и друге прописе, одлучује о захтевима за остваривање и заштиту права и интереса у појединим случајевима.

Основни предуслов остваривања функције суда јесте независност. То је израз прастарог идеала да спор решава непристрасна страна, појединац или група лица, на основу неких раније утврђених правила. Историјски гледано, са појавом државе тај принцип добија и свој друштвени облик - суд.

                                                                           

           

 

   На нашој интернет страници можете сазнати податке о историји правосудја у Подрињу, надлежности и организацији Вишег суда у Шапцу, као и о резултатима рада Вишег и подручних Основних судова и запосленима у Вишем суду у Шапцу.

             

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Радно време суда:

од 07.30 до 15.30 часова

 

 

Адреса суда:

ВИШИ СУД У ШАПЦУ ,
Ул. Господар Јевремова број 8
1
5 000
Шабац

 

 

 

 

ПИБ:

106399885

 

 

МБ:

17773062

 

 

 

Централа:

015/346-948

 

 

Судска управа Тел. и Факс:

015/346-953

 

 

Истрага:

015/346-951

 

 

Рачуноводство:

015/710-0011

 

 

Е-маил адреса:

uprava@sa.vi.sud.rs

 

 

 

ИНФО-ПУЛТ

     У холу суда налази се инфо-пулт где сваки грађанин може добити обавештења потребна за обављање свих послова из надлежности суда и служби са којима суд сарађује.

ПРИЈЕМ СТРАНАКА

         У Вишем суду у Шапцу, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужен је в.ф. председника суда, Мирослав Алимпић, у судској згради у Господар Јевремова број 8 Шабац

 

Пријем странака у Вишем суду у Шапцу, у судској згради, Ул.Господар Јевремова
број 8,Шабац,
 врши се сваке среде  у месецу, у периоду од 12.00 до 15.00 часова,
без заказивања за  пријем.

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 02.10.2015.године у згради Вишег суда у Шапцу, одржан је радни састанак судија са подручја Вишег суда у Шапцу и гостима: Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Београд, Јасмина Дивнић и Ђура Тамаш – судије Апелационог суда у Новом Саду, судије основних, виших и привредних судова у Сремској Митровици и Ваљеву, представници адвокатуре и извршитеља са овог подручја, на тему:
 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ – актуелна питања и перспектива,

 

Са следећим програмом рада:

Гојко Лазарев, председник Вишег суда у Шапцу: Уводно излагање

Усмено излагање реферата:
 

 1. Гордана Грујић, судија Основног суда у Лозници: Извршење на непокретности,

 1. Драган Петровић, извршитељ: Попис, процена и продаја покретних ствари као средство извршења,
   

 2. Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу: Изјава о имовини,

 1. Мирко Ратковић, извршитељ: Спорна питања у поступку спровођења извршења,
   

 2. Данијела Максић, судија Основног суда у Шапцу: Приговор трећег лица и захтев за отклањање неправилности,
   

 3. Светлана Криловић, адвокат из Шапца: Адвокатски аспект на практичну примену Закона о извршењу и обезбеђењу,
   

 4. Светлана Димитријевић, судија Основног суда у Шапцу: Наплата потраживања из радног односа на основу извршне исправе, покретање стечаној поступка над дужником реорганизацијом у складу са УППР и мера забране спровођења извршења у односу на повреду права на суђење у разумном року и повреду права на несметано уживање имовине,
   

 5. Весна Арлов, судија Вишег суда у Шапцу: Анализа важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нацрта новог Закона о извршењу и обезбеђењу.


 

Након излагања реферата уследила је конструктивна дискусија везано за спорна питања у примени важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нова решења прописана нацртом Законом о извршењу и обезбеђењу, чије усвајање се очекује.


 

ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА-
СУДИЈА ВИШЕГ СУДА У ШАПЦУ
ВЕСНА АРЛОВ

 

      OБАВЕШТЕЊЕ

 

У септембру 2016. године против председника суда Гојка Лазарева покренут је кривични поступак, због чега је он од 14.9.2016. године удаљен са функције. Наведена околност није битније утицала на функцинисање суда, јер је заменик председника, судија Гордана Цмиљановић, обављала послове из надлежности председника до 26.10.2016. године.

 Председник Апелационог суда у Новом Саду дана 26.10.2016. године поставио је Мирослава Алимпића, судију Апелационог суда у Новом Саду, за в.ф. председника Вишег суда у Шапцу.

Судија Вишег суда у Шапцу, Слободан Велисављевић изабран је за судију Апелационог суда у Новом Саду, тако да је именованом престао радни однос у Вишем суду у Шапцу дана 17.2.2016. године.

Судија Саша Кнежевић дана 22.12.2016. године постављен је за в.ф. председника Основног суда у Лозници.

 

  OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 26.1.2017.године, у оквиру тродневног саветовања које је организовао Врховни касациони суд, у хотелу Слобода, у Шапцу, на тему „Уједначавање судске праксе“, представници Врховног касационог суда, на челу са председником суда Драгомиром Милојевићем, председником Апелационог суда у Новом Саду -Новицом Пековићем и судијам Снежаном Андрејевић, Веском Крстајићем и Весном Поповић, посетили су Виши суд у Шапцу.

 

Представници Врховног касационог суда прегледали су резултате рада суда и извештај о старим предметима.

 

Виши суд у Шапцу добио је позитивне оцене на резултате рада суда.

 

 

 

  OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 2.2.2017.године, у згради Вишег суда у Шапцу, одржан је рдни састанак председника кривичних, грађанских и извршних одељења са подручја Вишег суда у Шапцу. Састанку су присуствовали и председник Основног суда у Шапцу - Милорад Малетић, в.ф. председника Основног суда у Лозници – Саша Кнежевић и в.ф. председника Вишег суда у Шапцу- Мирослав Алимпић.

 

Тема састанка била је уједначавање судске праксе.

 

Договорено је да се убудуће, једном у три месеца, одржавају радни састанци председника кривичних, грађанских и извршних одељења, како би се постигли што бољи резултати одељења судова и успешније превазилазили актуелни проблеми у раду судова.

 

 

 

  OБАВЕШТЕЊЕ

Дана 23.2.2017. у згради Вишег суда у Шапцу, одржан је радни састанак кривичних одељења виших судова са подручја Алелационог суда у Новом Саду. Састанку су присуствовали в.ф. председника  Вишег суда у Шапцу - Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду - судија Слободан Велисављевић, судије Вишег суда у Шапцу - Иван Лазаревић  и Гордана Цмиљановић, судије Вишег суда у Новом Саду – Ненад Симовић и Биљана Делић, судија Вишег суда у Суботици – Милена Радивојев, судија Вишег суда у Сомбору- Валентина Кнежевић, судија Вишег суда у Сремској Митровици - Горан Гњидић, судија Вишег суда у Зрењанину- Бакош Илеш и судија Основног суда у Лозници – Зорица Цветиновић.

Тема састанака била је разматрање спорних правних питања достављених од стране Вишег суда у Шапцу, Вишег суда у Суботици, Основног суда у Шапцу, Основног суда у Лозници, Основног суда у Суботици и Основног суда у Сенти.

Након изјашњења о спорним правним питањима, једногласно су усвојени следећи закључци:

 

1. Поводом питања кривичног одељења Основног суда у Суботици, постигнута је сагласност по свим питањима изузев питања да ли поводом притужбе на рад полиције, судија за претходни поступак треба да доносе одлуку у виду одговарајуће процесне форме, или не, обзиром да став кривичног одељења Вишег суда у Суботици, са којим су се сложила кривична одељења Вишег суда у Шапцу, Вишег суда у Новом Саду, Вишег суда у Сремској Митровици и Вишег суда у Зрењанину, а према ком судија за претходни поступак не доноси одлуку у виду одговарајуће процесне форме, већ о свом ставу по питању основаности притужбе, обавештава стране дописом, није подржан од стране кривичног одељања Вишег суда у Сомбору, које сматра да поводом притужбе на рад полиције, судија за претходни поступак треба да доносе одлуку у виду одговарајуће процесне форме, будући да је у одредби чл.269.ЗКП, прописано да се у кривичном поступку одлуке доносе у форми пресуде, решења и наредбе.

 

2. Сагласност није постигнута ни у вези са питањем кривичног одељења Основног суда у Сенти, које гласи:“ У чијој функционалној надлежности је саслушање окривљеног коме је притвор одређен без саслушања зато што није био доступан суду, а након лишења слободе“, обзиром да став кривичног одељења Вишег суда у Суботици да се у наведеној ситуацији окривљени доводи судији за претходни поступак, који га саслушава на околност постојања разлога за притвор а потом доноси одлуку о томе да ли се решење о одређивању притвора оставља на снази, или укида притвор, а у ситуацији када је притвор одређен решењем већа, списе предмета са записником о саслушању доставља већу које у законом прописаном року од 48 часова, одлучује да ли ће се решење о одређивању притвора оставити на снази, или ће се притвор укинути, није прихваћен од стране кривичног одељења Вишег суда у Шапцу, према ком окривљеног коме је притвор одређен без саслушања зато што није био доступан суду, након лишења слободе, треба да саслуша судија за претходни поступак само уколико је он донео решење о одређивању притвора, с тим да из разлога целисходности, саслушање окривљеног на околност постојања разлога за притвор у ситуацији када је притвор одређен решењем судије појединца или већа, у законом прописаном року од 48 часова треба да се изврши од стране судије или већа које је притвор одредило.

 

Како су се председници кривичних одељења Вишег суда у Новом Саду, Вишег суда у Зрењанину и Вишег суда у Сомбору сагласили са ставом кривичног одељења Вишег суда у Шапцу да у наведеној ситуацији, саслушање окривљеног на околност постојања разлога за притвор, треба да буде у функционалној надлежности оног ко је притвор и одредио, док је председник кривичног одељења Вишег суда у Сремској Митровици, изнео став да у случају да је притвор одређен решењем већа, није нужно да се саслушање окривљеног обави пред већем у пуном саставу, те да исто може обавити и само један судија уколико је члан већа које је одредило притвор, то по наведеном спорном питању није постигнута сагласност.

 

3. Сагласност није постигнута у вези са питањем кривичног одељења Основног суда у Шапцу, које гласи:“ Да ли суд може обавезати надлежно јавно тужилаштво да сноси трошкове поступка настале у фази тужилачке истраге или у фази предузимања доказних радњи, обзиром да став кривичног одељења Вишег суда у Шапцу са којим су се сагласила кривична одељења Вишег суда у Новом Саду, Вишег суда у Суботици, Вишег суда у Сомбору и Вишег суда у Сремској Митровици, а према ком трошкове кривичног поступка који настану пред јавним тужилаштвом треба да сноси надлежно јавно тужилаштво, није подржан од стране кривичног одељења Вишег суда у Зрењанину, које сматра да Законик о кривичном поступку не садржи ни једну одредбу која би могла да буде основ за доношење одлуке да се надлежно јавно тужилаштво обавеже да сноси трошкове поступка.

 

4. Сагласност није постигнута у вези са питањем кривичног одељења Основног суда у Лозници, које гласи:“Да ли у ситуацији враћања оптужнице ради отклањања недостатака који не мењају у битном чињенични опис дела у диспозитиву оптужног акта, јавни тужилац мора суду да достави нову оптужницу, или недостатке на које је указано може отклонити и у форми дописа“, обзиром да став кривичног одељења Вишег суда у Шапцу са којим су се сагласила кривична одељења Вишег суда у Новом Саду, Вишег суда у Суботици, Вишег суда у Сомбору и Вишег суда у Зрењанину, а према ком се недостаци могу отклонити и у форми дописа којим се врши прецизирање оптужног акта, који се заједно са оптужницом доставља странакама и представља саставни део оптужнице, није подржан од стране кривичног одељења Вишег суда у Сремској Митровици, које сматра да се у наведеним ситуацијама мора поднети нова оптужница.

 

5. Сагласност није постигнута ни у вези са питањем кривичног одељења Вишег суда у Шапцу, које гласи:“Да ли у ситуацији у којој у фази преткривичног поступка за кривично дело за које је прописан скраћени поступак, након што је по предлогу јавног тужиоца, судија за претходни поступак донео решење о одређивању притвора против осумњиченог, а по предузетим радњама испитивања сведока, јавни тужилац предложио укидање притвора и потом донео решење о одбацивању кривичне пријаве, које је постало правноснажно, судија за претходни поступак треба да донесе формално решење о обустављању кривичног поступка, или не“.

 

Поводом наведеног спорног питања изнето је више различитих мишљења с тим да став да је у таквој ситуацији неопходно да судија за претходни поступак треба да донесе решење којим се обуставља кривични поступак, заступају судија Вишег суда у Шапцу, Гордана Цмиљановић, судија Вишег суда у Сомбору Валентина Кнежевић и још један члан кривичног одељења Вишег суда у Сомбору, затим председник кривичног одељења Вишег суда у Новом Саду, судија Ненад Симоновић, судија тог суда Биљана Делић и председник кривичног одељења Вишег суда у Зрењанину, док супротан став заступају председник  кривичног одељења Вишег суда у Шапцу, судија Иван Лазаревић, председник кривичног одељења Вишег суда у Сремској Митровици, судија Горан Гњидић, кривично одељење Вишег суда у Суботици, и двоје чланова кривичног одељења Вишег суда у Сомбору.

 

Како поводом наведених питања није заузет јединствен став, то је констатовано да ова питања као спорна треба доставити Апелационом суду у Новом Саду на разматрање.

 

Председник кривичног одељења

Иван Лазаревић

 

  OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 13.4.2017.године, судији Вишег суда у Шапцу, Бранки Ђукић, престала је судијска функција због навршеног радног века.

 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 3.4.2017.године, судија Основног суда у Шапцу, Марија Ивановић, упућена је на рад у Виши суд у Шапцу. Годишњим распоредом послова, судија Марија Ивановић распоређена је у првостепену кривичну материју.