Untitled Document
Ток Предмета

Мапа судова

Информатор

Информатор o раду Вишег суда у Шапцу

 

 

Јавне набавке

 

Регистар сталних судских вештака и тумача

Регистар сталних судских вештака

Регистар сталних судских  тумача

Искључи Насиље

 

 

 

                           ДОБРО ДОШЛИ НА ЗВАНИЧНИ ИНТЕРНЕТ САЈТ ВИШЕГ СУДА У ШАПЦУ                          

 

 

"Све судије да суде по законику, право, како пише у законику, а да не суде по страху од царства ми ." 

(чл 172. Душановог законика, 1354.година)

 

Опште познат принцип поделе власти подразумева да законодавна власт (скупштина) доноси законе, извршна власт (влада и министарства) спроводи их, а судска власт - суди.

Функција суда је да, примењујући устав, законе, потврђене међународне уговоре и друге прописе, одлучује о захтевима за остваривање и заштиту права и интереса у појединим случајевима.

Основни предуслов остваривања функције суда јесте независност. То је израз прастарог идеала да спор решава непристрасна страна, појединац или група лица, на основу неких раније утврђених правила. Историјски гледано, са појавом државе тај принцип добија и свој друштвени облик - суд.

                                                                           

           

 

   На нашој интернет страници можете сазнати податке о историји правосудја у Подрињу, надлежности и организацији Вишег суда у Шапцу, као и о резултатима рада Вишег и подручних Основних судова и запосленима у Вишем суду у Шапцу.

             

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Радно време суда:

од 07:30 до 15:30 часова

 

 

Адреса суда:

ВИШИ СУД У ШАПЦУ ,
Ул. Господар Јевремова број 8
1
5 000
Шабац

 

 

 

 

ПИБ:

106399885

 

 

МБ:

17773062

 

 

 

Централа:

015/346-953

015/346-948

 

 

Фаx:

015/346-953

 

 

Истрага:

015/346-951

 

 

Рачуноводство:

015/346-953 локал 103

 

 

Е-маил адреса:

uprava@sa.vi.sud.rs

 

 

 

ИНФО-ПУЛТ

     У холу суда налази се инфо-пулт где сваки грађанин може добити обавештења потребна за обављање свих послова из надлежности суда и служби са којима суд сарађује.

 

ПРИЈЕМ СТРАНАКА

       У Вишем суду у Шапцу, у складу са годишњим распоредом послова, за пријем странака задужен је Председник суда, Гојко Лазарев, у судској згради у Господар Јевремова број 8 Шабац. 

  Пријем странака у Вишем суду у Шапцу, у судској згради, Ул.Господар Јевремова
број 8,Шабац,
 врши се сваке среде  у месецу, у периоду од 12,00 до 15,00 часова,
без заказивања за  пријем.

 

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 02.10.2015.године у згради Вишег суда у Шапцу, одржан је радни састанак судија са подручја Вишег суда у Шапцу и гостима: Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Београд, Јасмина Дивнић и Ђура Тамаш – судије Апелационог суда у Новом Саду, судије основних, виших и привредних судова у Сремској Митровици и Ваљеву, представници адвокатуре и извршитеља са овог подручја, на тему:
 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ – актуелна питања и перспектива,

 

Са следећим програмом рада:

Гојко Лазарев, председник Вишег суда у Шапцу: Уводно излагање

Усмено излагање реферата:
 

 1. Гордана Грујић, судија Основног суда у Лозници: Извршење на непокретности,

 1. Драган Петровић, извршитељ: Попис, процена и продаја покретних ствари као средство извршења,
   

 2. Мирјана Пајтић, судија Основног суда у Шапцу: Изјава о имовини,

 1. Мирко Ратковић, извршитељ: Спорна питања у поступку спровођења извршења,
   

 2. Данијела Максић, судија Основног суда у Шапцу: Приговор трећег лица и захтев за отклањање неправилности,
   

 3. Светлана Криловић, адвокат из Шапца: Адвокатски аспект на практичну примену Закона о извршењу и обезбеђењу,
   

 4. Светлана Димитријевић, судија Основног суда у Шапцу: Наплата потраживања из радног односа на основу извршне исправе, покретање стечаној поступка над дужником реорганизацијом у складу са УППР и мера забране спровођења извршења у односу на повреду права на суђење у разумном року и повреду права на несметано уживање имовине,
   

 5. Весна Арлов, судија Вишег суда у Шапцу: Анализа важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нацрта новог Закона о извршењу и обезбеђењу.


 

Након излагања реферата уследила је конструктивна дискусија везано за спорна питања у примени важећег Закона о извршењу и обезбеђењу и нова решења прописана нацртом Законом о извршењу и обезбеђењу, чије усвајање се очекује.


 

ПРЕДСЕДНИК ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА-
СУДИЈА ВИШЕГ СУДА У ШАПЦУ
ВЕСНА АРЛОВ